Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Atranka sekretoriaus pareigybei užimti

Sukurta 2021.01.04 / Atnaujinta 2021.01.04 14:03

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89

Reikalavimai:

1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

2.    mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų arba olandų kalbą  ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

3.    mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4.    išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

6.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.    atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Pagrindinės sekretoriaus funkcijos:

1.    padeda atstovybės vadovui  ar priskirtam darbuotojui;

2.    atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

3.    teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

4.    pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

5.    registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

6.    pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

7.    formuoja atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

8.    stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

9.    platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

10.  atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

11.  atlieka vertimus raštu;

12.  sudaro ir nuolat pildo nuolatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

13.  padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

14.  prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

15.  ruošia atstovybės patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko;

16.  vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis ir mokamas nustatyto dydžio atlyginimas.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. sausio 11 d. 17.00 val. (Briuselio laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais preliminariai planuojami 2021 m. sausio 18 d. vaizdo konferencijos skambučiu arba telefonu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]