Įvykių chronologija

Sukurta 2014.10.30 / Atnaujinta 2014.10.31 11:32

1991 m. gruodžio mėnesį Lietuva prisijungė prie Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybos.

1994 m. sausio mėnesį Lietuvos Respublikos Prezidentas A.Brazauskas nusiuntė NATO Generaliniam sekretoriui M.Verneriui laišką, išreiškiantį Lietuvos pageidavimą tapti NATO nare. Laiške išdėstyta pozicija, pagrįsta visų parlamentinių partijų atstovų pasirašytu susitarimu dėl Lietuvos siekio tapti NATO nare.

1994 m. sausio mėnesį Lietuva prisijungė prie Partnerystės taikos labui (PfP) iniciatyvos.

1996 m. gruodžio mėnesį priimtas Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, kuriame integracija į Europos ir transatlantines struktūras pavadinta prioritetiniu Lietuvos užsienio politikos tikslu ir nacionalinio saugumo užtikrinimo priemone.

1997 m. liepos mėnesį Madride NATO šalių vadovų susitikime pažymėta, kad Baltijos šalys padarė pažangą, siekdamos saugumo ir stabilumo užtikrinimo Baltijos regione.

1997 m. rugpjūčio mėnesį Vyriausybės nutarimu įsteigta Lietuvos misija prie NATO.

1999 m. balandžio mėnesį NATO šalių vadovų susitikime Vašingtone buvo pripažintos Lietuvos pastangos ir pažanga, siekiant narystės šioje organizacijoje. Susitikime patvirtintas Narystės veiksmų planas, padedantis Lietuvai pasirengti stojimui į NATO.

2000 m. gegužės mėnesį Vilniuje įvyko devynių kandidačių į NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Priimta bendra deklaracija dėl NATO plėtros bei įvardyti Vilniaus grupės bendradarbiavimo principai.

2000 m. lapkričio mėnesį Prezidento dekretu Lietuvos integracijos į NATO vyriausiuoju koordinatoriumi paskirtas ambasadorius Giedrius Čekuolis.

2001 sausio mėnesį  Prezidento dekretu Lietuvos Respublikos Nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) ir Vakarų Europos Sąjungos (VES) paskirta Gintė Damušis.

2001 m. gegužės 27-31 d. Vilniuje vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesija.

2002 m. lapkričio 21 d. Prahoje septynios NATO kandidatės – Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija – pakviestos pradėti derybas su Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija dėl narystės.

2003 m. kovo 26 d. pasirašyti pakviestųjų kandidačių prisijungimo prie Vašingtono sutarties protokolai.

2004 m. kovo 1 dieną NATO Generalinis sekretorius Jaapas de Hoopas Schefferis pranešė Lietuvai ir dar šešioms pakviestosioms į Aljansą šalims, kad prisijungimo prie Aljanso protokolams pritarė visos devyniolika dabartinių NATO šalių narių, ir pakvietė Lietuvą pradėti Šiaurės Atlanto sutarties ratifikaciją.

2004 m. kovo 11 dieną Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymą ir prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties dokumentą pasirašė Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas.

2004 m. kovo 12 dieną Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasirašė Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties dokumentą.

2004 m. kovo 29 dieną Lietuva tapo NATO nare. Vašingtone Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas perdavė Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties ratifikacinius raštus saugoti JAV Vyriausybei.

NATO pradėjo saugoti Baltijos valstybių oro erdvę. NATO karinės vadovybės sprendimu, pagrindine NATO greitojo reagavimo naikintuvų baze tapo Lietuvos karinių oro pajėgų bazė Šiauliuose. Be oro erdvę patruliuojančių naikintuvų, mūsų sąjungininkės Aljanse taip pat teikia reikalingus ekspertus ir naikintuvų valdymo bei priežiūros įrangą, o Lietuvos, Estijos ir Latvijos Regioninis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras Karmėlavoje įsijungė į bendrą NATO oro erdvės gynybos sistemą ir ėmė teikti NATO karinėms vadavietėms Baltijos šalių skrydžių informaciją. Nuo 2004 metų oro policijos misiją po tris mėnesius Baltijos valstybėse vykdė Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Olandijos, Vokietijos, JAV, Lenkijos, Turkijos ir Ispanijos kariai.

2004 m. balandžio 2 dieną Briuselyje įvyko iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija naujų NATO narių priėmimo proga.Taip pat pirmą kartą įvyko NATO-Rusijos Tarybos susitikimas 27 šalių formatu.

2004 birželio 28-29 įvyko NATO viršūnių susitikimas Stambule, kuriame Lietuva pirmą kartą dalyvavo kaip pilnateisė NATO narė, sprendžiant Aljanso veiksmų Afganistane, pagalbos apmokant Irako pajėgas ir kitus svarbius klausimus.

2005 m. balandžio 20 -21 d.d. Vilniuje vyko neformalus NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Taip pat surengti NATO – Rusijos tarybos ir NATO – Ukrainos komisijos posėdžiai dalyvaujant Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrams. Vilniuje NATO pakvietė Ukrainą pradėti Intensyvesnį dialogą dėl Ukrainos narystės siekių ir reikalingų reformų remiantis jau sukurtais pagrindais, be išankstinių nuostatų dėl tolesnių Aljanso sprendimų.

2005 m. birželio 20 d. į Afganistano Goro provincijos administracinį centrą Čagčaraną atvyko pirmoji Lietuvos kariškių grupė. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės misija yra NATO vadovaujamų tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijos Afganistane dalis.

2005 m. liepą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu įsteigta Lietuvos Respublikos specialioji misija Afganistane, kuri užtikrina Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) civilinio elemento veiklą, ir reikalui esant, vykdo diplomatinio atstovavimo funkciją. PAG sudaro karinę misiją vykdantis karinis vienetas, civilines bei politines funkcijas vykdanti Specialioji misija ir kitų šalių civilinis personalas. Iš viso Lietuvos PAG dirba 130 žmonių.

2006 m. lapkričio 28 – 29 d. Rygoje įvyko NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas. Rygoje. Latvijoje priimti svarbūs sprendimai dėl Aljanso operacijų, partnerysčių plėtojimo ir gynybos pajėgumų stiprinimo. Rygos deklaraciją galite rasti čia.

2008 m. balandžio 2-4 d. Bukarešte vykusiame valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime įstoti į Aljansą pakviestos Kroatija ir Albanija, Ukrainai ir Gruzijai buvo suteikta narystės NATO perspektyva, atkreiptas dėmesys į būtinybę gilinti diskusijas dėl NATO vaidmens energetinio saugumo srityje.

2008 m. vasario 7-8 dienomis Vilniuje surengtas NATO šalių Gynybos ministrų susitikimas. Kartu vyko NATO-Ukrainos komisijos, NATO-Rusijos tarybos susitikimai, operacijos Kosove ir Afganistane aptartos su visomis šiose operacijose dalyvaujančiomis šalimis.

2009 m. balandžio 3-4 Strasbūre (Prancūzija) ir Kėlyje (Vokietija) vyko jubiliejinis NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas, pažymėjęs 60 metų Aljanso sukaktį.

2010 m. lapkričio 19-20 d. Lisabonoje vykusiame NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime priimta nauja NATO Strateginė koncepcija. Lietuva pirmą kartą dalyvavo Strateginės koncepcijos rengimo procese. Dokumente patvirtinta, jog kolektyvinė gynyba išlieka kertiniu Aljanso principu, kartu nuspręsta NATO padaryti modernia, efektyvia organizacija, gebančia susidoroti su naujomis bei konvencinėmis grėsmėmis, puoselėjančia platų partnerysčių tinklą visame pasaulyje.

Naujienlaiškio prenumerata