2006 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro A. Valionio pasisakymas Lietuvos Respublikos Seime II-ųjų Lietuvos narystės NATO metinių proga

Sukurta 2014.10.31 / Atnaujinta 2014.10.31 11:55

Gerbiamasis Seimo Pirmininke,

gerbiamieji Seimo nariai, ekscelencijos,

ponios ir ponai !

Prieš dvejus metus čia, Seime, ratifikuodami Vašingtono sutartį, visam laikui pakeitėme Lietuvos geopolitinę padėtį.

Įsilieję į galingiausią pasaulio istorijoje gynybos Aljansą, užsitikrinome tai, ko Lietuvai stigo šimtmečius - patikimą saugumą palankiausiomis sąlygomis ir už mažiausią kainą. Įgijome normalias valstybės plėtros ir Lietuvos žmonių gerovės kūrimo galimybes, kokių neturėjome šimtmečius.

Dveji metai nėra didelis jubiliejus. Tačiau tai gera  proga aptarti dabartinę transatlantinio saugumo ir NATO ateitį.

Lietuva aktyviai veikia Aljanse. Esame gerbiami ir vertinami sąjungininkių, drauge kuriame saugumą ir stabilumą euroatlantinėje erdvėje ir už jos ribų, dalyvaujame istorinėje Aljanso kaitoje.

Manau, kad tokia diskusija turi tapti ne vien  politikų, Seimo narių, diplomatų kariškių pokalbiu. Į aktyvią diskusiją  turėtume įtraukti ir kuo daugiau mūsų piliečių, neabejingų šalies ir pasaulio saugumo klausimams. Juk integracijos laikotarpiu, kaip ir pirmaisiais narystės NATO metais, patyrėme, kokia svarbi Lietuvos visuomenės parama siekiant šio tikslo.

Visuomenės suvokimas ir parama ne mažiau svarbūs ir dabar, įgyvendinant mūsų saugumo politiką Aljanse.

Ar įsivėlę į kasdienes diskusijas,  neišleidžiame iš akių  platesnio horizonto? Ar jau įprantame savo valstybės interesus vertinti platesniame kontekste?

Ar iš tiesų suvokiame, kad narystės NATO ir Europos Sąjungoje  privilegija yra susijusi su pareiga derinti interesus ir veikti kartu su sąjungininkais, kai to reikia bendrų interesų labui?

Ar suprantame savo atsakomybę ne tik už artimiausių kaimynų, bet ir už tokių tolimų kraštų kaip Afganistanas likimą? Ar įsisąmoninome, kad ir būdami ten, užtikriname Lietuvos saugumą?

Ponios ir ponai,

Jau kelerius metus Aljansas tęsia vidines reformas, siekdamas prisitaikyti prie naujų tarptautinio saugumo sąlygų. Dirbame jau nebe tokioje organizacijoje, kokia ji buvo mūsų įsijungimo į Aljansą metu. NATO vaidmuo kinta kartu su sparčiai besimainančia tarptautine saugumo situacija. Tokia pati dinamiška privalo būti ir Lietuvos saugumo politika.

NATO tampa pagrindiniu euroatlantinio saugumo dialogo forumu, kuriame svarstomos visam pasauliui aktualios saugumo problemos.

Džiugu, kad būtent Vilniuje praėjusių metų balandžio mėnesį vykusiame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime buvo žengti svarbūs žingsniai šio globalaus dialogo link. Taip pat Vilniuje pradėtas Intensyvus NATO dialogas su Ukraina stiprina saugumą Rytų kaimynystėje.

Lygia greta vyksta karinių NATO pajėgumų pertvarka, kad Aljansas būtų pasirengęs atsakyti į naują saugumo situaciją ir naujo tipo grėsmes. NATO plėtoja bendrus karinius pajėgumus, kuriais sąjungininkės galės greitai reaguoti į krizes ir užtikrinti bendrų Aljanso interesų apsaugą.

Koks Lietuvos vaidmuo šiuose svarbiuose procesuose? Kaip NATO ateitį mato mūsų valstybė?

NATO – mūsų saugumo kertinis akmuo.

Pasisakydami už politinio dialogo plėtotę, drauge pabrėžiame ir pagrindinę NATO, kaip gynybinio Aljanso funkciją. Pasisakome už tvirtą transatlantinį ryšį, kurio pagrindas – strateginė stiprios ir atviros Europos bei Šiaurės Amerikos partnerystė.

Mums ypač svarbi demokratinių vertybių sklaida tiek euroatlantinėje erdvėje, tiek ir už jos ribų. Ir priešingai: demokratijos deficitas artimiausioje kaimynystėje kelia tiesioginę grėsmę visai transatlantinei santarvei. 

Tvirtai remiame narystės siekiančias šalis, aktyviai palaikome pastangas valstybių, pasiryžusių glaudžiai bendradarbiauti su Aljansu.

Juk Lietuva sukaupė unikalios kaimyninio bendradarbiavimo patirties. Mūsų euroatlantinės integracijos patirtis jau dabar labai praverčia Aljanso partneriams Ukrainoje, Pietų Kaukazo valstybėse, taip pat Vakarų Balkanuose.

Esame pasiruošę dalyvauti NATO operacijose,  palaikydami taiką, užtikrindami saugumą ir skleisdami stabilumą. Juk narystė NATO yra pirmiausiai mūsų pačių įsipareigojimas puoselėti Aljanso vertybes ir interesus, o prireikus – jas ginti. Tai mūsų pačių saugumo stiprinimas.

Būtent todėl Lietuva atsiliepė į NATO vadovybės kvietimą ir įkūrė Provincijos atkūrimo grupę Vakarų Afganistano Goro provincijoje. Lietuvos veikla Afganistane – tik vienas pavyzdžių, kaip Lietuva daro įtaką kartu su partnerėmis formuodama ir įgyvendindama ne vien tarptautinę saugumo politiką, bet ir vystomąjį bendradarbiavimą, ekonominę ir socialinę plėtrą.

Gerbiamieji,

šių metų rudenį Rygoje NATO valstybių vadovai įvertins ir apibendrins reikšmingą NATO transformacijos etapą. Tikimės labai konkrečių tolesnius NATO įsipareigojimus įtvirtinančių sprendimų.

Verta pamąstyti ir apie tai, jog kitas po Rygos NATO šalių vadovų susitikimas 2008 metais  lems tolesnę NATO plėtrą, o  drauge - ir Ukrainos, Gruzijos  bei kitų mūsų kaimynų saugumą.

Svarbu ir simboliška, kad aptarti esminius saugumo reikalus sąjungininkės vėl rinksis Baltijos valstybėse.

Tai parodo, kad NATO – ne vien Briuselyje, ne vien  Vašingtone.  NATO yra ir  čia, prie Baltijos jūros, nes  NATO – tai mes patys.

Tik nuo mūsų sumanumo ir veiklumo priklauso, kaip sugebėsime pasinaudoti Aljanso teikiamomis galimybėmis ir instrumentais,  kurdami šalies gerovę,  dalyvaudami regiono, Europos ir pasaulio procesuose.

Naujienlaiškio prenumerata