Naujienos Spausdinti RSS

Aptartas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo steigimas

Sukurta 2020.09.23 / Atnaujinta 2020.09.23 16:55

Rugsėjo 23 dieną Seime vyko išplėstinis Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kurį organizavo Užsienio reikalų ministerija (URM) su Seimo užsienio reikalų komitetu. Posėdyje aptarta 2019 metų Lietuvos oficiali parama vystymuisi bei URM inicijuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos  politikos kokybiniai pokyčiai.

Posėdžio metu akcentuota, kad pastarojo laikotarpio tarptautiniai iššūkiai, ypač COVID-19 ir įvykiai Baltarusijoje, išryškino poreikį atlikti esamos įstatyminės bazės pakeitimus ir sukurti veiksmingą mechanizmą, kuris leistų Lietuvai greitai ir tinkamai reaguoti į nenumatytus išorės iššūkius, stiprinti Lietuvos ekonominę ir politinę įtaką tarptautinėje erdvėje. Taip pat akcentuota, kad itin svarbu didinti dvišalę paramą, nes būtent ši paramos forma sukuria didžiausią pridėtinę vertę bei skatina su besivystančiomis šalimis aktyviau plėtoti dvišalius politinius ir ekonominius ryšius, atverti naujas rinkas  Lietuvos verslui.

Komisijos nariai pritarė būtinybei kuo greičiau priimti kokybinius pokyčius, įtvirtinančius Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo pakeitimus ir pavedė URM kitame posėdyje pristatyti įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo eigą bei Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo parengiamuosius darbus. Taip pat Komisija vienbalsiai nutarė į Komisijos sudėtį nuolatinio nario teisėmis įtraukti visų asocijuotų verslo struktūrų atstovus bei atsisakyti verslo struktūrų dalyvavimo Komisijos posėdžiuose rotacijos principo.

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija sudaryta vadovaujantis Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu. Ją sudaro Lietuvos valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisijos tikslas – koordinuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Susijusios naujienos Visos naujienos »

Spalio 5 dieną Užsienio reikalų ministerija paskelbė kvietimą teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Rugsėjo 30 dieną vykusiame posėdyje Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektui.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
Foto4.jpg

Vasario 27 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko metinė vystomojo bendradarbiavimo konferencija „Daugiau paramos – daugiau galimybių – daugiau rezultatų“, skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai ir rezultatams aptarti.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
vbd.png

Vasario 27 dieną Užsienio reikalų ministerijoje (J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius) vyks konferencija, skirta stiprinti visuomenės susidomėjimą vystomuoju bendradarbiavimu.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
IMG_8083.jpg

Vasario 4 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko tarptautinė konferencija, skirta aptarti viešojo sektoriaus patirties svarbą, įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) vystomojo bendradarbiavimo programų projektus.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Vasario  4 dieną Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje, rengiama tarptautinė konferencija „Viešojo valdymo kompetencijų pasitelkimas įgyvendinant ES vystomąjį bendradarbiavimą“. Konferencijos dalyviai ieškos atsakymų į klausimus, ar Lietuvos viešasis sektorius turi kuo pasidalinti su šalimis, gaunančiomis ES paramą, kokią naudą kuria viešojo valdymo ekspertinė patirtis ir kaip ją dar labiau  panaudoti įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Ministerijos naujienos » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »